คําคม คําคมโดนๆ คําคมความรัก แหล่งรวมคำคมที่โดนที่สุด

คําคมความรัก ความเหินห่าง


"ความเหินห่าง" คือ การบอกลา
"ความเฉยฉา" คือ การบอกเลิก


คําคมความรัก
คําคมความรัก