คําคม คําคมโดนๆ คําคมความรัก แหล่งรวมคำคมที่โดนที่สุด

คําคมความรัก คนรัก มักเดินเข้ามา...ในวันที่ยังไม่ได้ เตรียมใจ

"คนรัก" มักเดินเข้ามา...ในวันที่ยังไม่ได้ "เตรียมใจ"  
และเดินจากไป...ในวันที่ยังไม่ได้"เตรียมตัว"

คําคมความรัก
คําคมความรัก