คําคม คําคมโดนๆ คําคมความรัก แหล่งรวมคำคมที่โดนที่สุด

คําคมความรัก ความรัก เลิกลา

คน1คน +คน1คน+เวลา=ความรัก
คน1คน +คน1คน+ความเข้าใจ=เลิกลา

คําคมความรัก
คําคมความรัก