คําคม คําคมโดนๆ คําคมความรัก แหล่งรวมคำคมที่โดนที่สุด

คําคมความรัก บางทีไม่ใช่การแสดง

"ความรัก" บางทีไม่ใช่การแสดงความเป็นเจ้าของ
แต่เป็นการ"มีความสุข" ทุกครั้งที่ได้แอบมอง
ถึงแม้เขาจะมี"เจ้าของ"แล้วก็ตาม

คําคมความรัก
คําคมความรัก